Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer albumu np.: 14206 (Nie znasz numeru albumu? sprawdź go w prawej części okienka)
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).
×

Administracja

Administracja – studia pierwszego stopnia

Celem studiów na kierunku Administracja jest przygotowanie absolwentów do sprawnego wykonywania powierzonych im zadań związanych z pełnieniem funkcji w strukturach szeroko rozumianej administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorstwach, instytucjach europejskich i międzynarodowych. Treści programowe, formy i metody kształcenia zostały opracowane zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia.

Studenci kierunku Administracja mogą wybierać spośród specjalności:

Dodatkowo, w ramach lektoratów językowych, Społeczna Akademia Nauk (jako jedyna uczelnia w Łodzi) posiada możliwość przyznawania certyfikatu VCC, dzięki któremu najlepsi mogą otrzymać atrakcyjne zatrudnienie za granicą.

 • Prawna obsługa biznesu
 • Prawo pracy i kadr
 • Administracja porządku publicznego
 • Specjalność samorządowa
Absolwenci kierunku Administracja są przygotowani do podjęcia zatrudnienia w:
 • urzędach administracji centralnej, terenowej i samorządowej
 • organach podatkowych
 • działach administracyjnych sądów, prokuratury
 • organizacjach pozarządowych i przedsiębiorstwach prywatnych realizujących zadania lub zamówienia publiczne, podlegające nadzorowi, kontroli lub działaniom regulacyjnym administracji publicznej albo korzystają z funduszy publicznych
 • działach prawnych i działach kadr przedsiębiorstw prywatnych w kancelariach prawnych
 • Absolwenci posiadają kompetencje do wykonywania zawodu menadżera w administracji publicznej oraz i specjalisty ds. marketingu terytorialnego.
 • Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwenci administracji mogą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia w ramach odrębnej ścieżki kształcenia

Oferta łączona z SAN Łódź

           
Społeczna Akademia Nauk Wydział w Świdnicy oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (w zakresie: logistyki, zarządzania, rachunkowości i finansów, administracji, psychologii zarządzania, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego), kierunkach społeczno-humanistycznych (pedagogika, zdrowie publiczne, bezpieczeństwo narodowe). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!